Keskusvaalilautakunta, kokous 2.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Koulutus eduskuntavaalien toimittamiseen

MUODno-2023-135

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Oikeusministeriön keskusvaalilautakunnille tarjoama koulutus

Oikeusministeriön vaalikoulutus vuoden 2023 eduskuntavaaleja varten järjestetään verkkokoulutuksena. Verkkokoulutus on suunnattu keskusvaalilautakuntien henkilöstölle. Koulutuksessa käydään läpi kaikki vaalin toimittamisen vaiheet. Vaalitoimitsijalle ja vaalilautakunnalle suunnattuja osioita voi hyödyntää myös kunnan omien vaalivirkailijoiden koulutuksessa.

Tämän lisäksi ministeriö järjestää verkossa suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä vaalikoulutusklinikoita, joissa kunnat voivat esittää vaalikoulutuskokonaisuutta ja vaaliohjeita koskevia kysymyksiä.

Kunnan oma koulutus

Kunnan keskusvaalilautakunta kouluttaa, opastaa ja neuvoo kunnan muita vaaliviranomaisia (vaalilautakunnat, vaalitoimikunta sekä vaalitoimitsijat). Koulutusmateriaalina ovat mm. oikeusministeriön verkkokoulutus, vaaliohjeet ja VAT-ohjeet.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää, että

  • keskusvaalilautakunta osallistuu oikeusministeriön järjestämään verkkokoulutukseen,
  • vaalitoimitsiijoille toimitetaan ohje osallistua oikeusministeriön verkkokoulutukseen sekä
  • vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan puheenjohtajille toimitetaan oikeusministeriön laatima vaalilautakunnan tai vaalitoimikunnan tehtäviä koskeva ohje ja mahdollinen muu koulutusmateriaali.

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Tiedoksi

vaalilautakunnan pj

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)