Keskusvaalilautakunta, kokous 2.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää, että lautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa seitsemän päivän sisällä kokouksesta ja pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. 

Lautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sinikka Holck ja Kimmo Mäki.

Keskusvaalilautakunta hyväksyi ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)