Keskusvaalilautakunta, kokous 2.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Esityslista on toimitettu 28.2.2023.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)