Keskusvaalilautakunta, kokous 24.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Ennakkoäänten ja kirjeäänten tarkastus

MUODno-2023-317

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Vaalilain 63 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on tarkastettava sille saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ja 66 §:n mukaan kirjeäänestysasiakirjat. 

Ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että perjantaina 26.1.2024 klo 19.00 saapuneet asiakirjat ehditään niissä käsitellä. 

Tarkastuksen päätteeksi kaikki hyväksytyt vaalikuoret on säilytettävä lähetekirjeistä erotettuina ja avaamattomina varmassa tallessa. 

Keskusvaalilautakunta laskee hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärän ja toteaa äänioikeusrekisteriin äänestäneiksi merkittyjen lukumäärän ja merkitsee lukumäärän pöytäkirjaan.

Lähetekirjeet tulee säilyttää äänestysalueittain lajiteltuna aakkosjärjestyksessä tai muutoin, jotta lähetekirje on tarvittaessa helposti löydettävissä. Määräajan 26.1.2024 klo 19.00 jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään avaamattomina huomioon ottamatta.

Ehdotus

Puheenjohtajan selostuksesta

Keskusvaalilautakunta tarkastaa saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat, joissa ei ole kuittausmerkintää tai kuittausmerkintä on tehty manuaalisesti. Keskusvaalilautakunta tekee tarvittavat merkinnät äänioikeusrekisteriin.

Päätös

Keskusvaalilautakunta tarkisti saapuneet kotiäänestysasiakirjat (2 kpl), kirjeäänen (1 kpl) ja manuaalisesti (9 kpl) täytetyt lähetekirjeet. Ulkomaan ennakkoääniä oli 3 kpl. Annetut äänet merkittiin äänioikeusrekisteriin.