Keskusvaalilautakunta, kokous 24.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Keskusvaalilautakunnan sihteeri

MUODno-2023-317

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Vaalilain 14 §:n mukaan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön. Lautakunnan sihteerinä toimii hallintojohtaja ja varalle tulee nimetä henkilö mahdollisten esteellisyyksien tai estymisen vuoksi. 

Ehdotus

Puheenjohtajan selostuksesta

Keskusvaalilautakunta ottaa sihteeriksi myös hallinto- ja henkilöstösuunnittelijan sekä asianhallintasihteerin. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

asianosaiset