Keskusvaalilautakunta, kokous 24.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä (vaalilaki 14 §). Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan (vaalilaki 13 §).

Kokouksen ajankohta on päätetty 4.1.2024 kokouksessa.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.