Keskusvaalilautakunta, kokous 24.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Esityslista on toimitettu 23.1.2024.

Ehdotus

Puheenjohtajan selostuksesta

Keskusvaalilautakunta hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.