Keskusvaalilautakunta, kokous 28.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä (vaalilaki 14 §). Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan (vaalilaki 13 §).

Kokouksen ajankohta on päätetty 4.1.2024 § 7. 

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.