Keskusvaalilautakunta, kokous 4.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Muut asiat

Päätös

Todettiin, että vaalitoimikunnan 2.1.2024 kokouksesta on saapunut pöytäkirja. 

Todettiin luottamushenkilöpalkkioiden muutokset  hallintosäännössä 1.1.2024.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)