Keskusvaalilautakunta, kokous 4.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Päättäessään pöytäkirjan tarkastamisesta tulee valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää, että lautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa seitsemän päivän sisällä kokouksesta.

Lautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Tarkastajiksi valittiin Kimmo Mäki ja Tellervo Reponiemi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)