Keskusvaalilautakunta, kokous 4.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Presidentinvaaleista tiedottaminen

MUODno-2023-317

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin tiedotettava kunnan alueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista niissä sekä vaalipäivästä ja äänestysalueen äänestyspaikasta sillä tavalla kuin kunnalliset ilmoitukset saatetaan tiedoksi (kuntalaki § 108).

Ehdotus

Puheenjohtajan selostuksesta

Keskusvaalilautakunta julkaisee ohessa olevan tiedotteen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

hallinto-osasto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)