Keskusvaalilautakunta, kokous 7.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Ennakko- ja kirjeäänten tarkistus 2. kierros

MUODno-2023-317

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Vaalilain 63 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on tarkastettava sille saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ja 66 §:n mukaan kirjeäänestysasiakirjat. 

Ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että perjantaina 9.2.2024 klo 19.00 saapuneet asiakirjat ehditään niissä käsitellä. 

Tarkastuksen päätteeksi kaikki hyväksytyt vaalikuoret on säilytettävä lähetekirjeistä erotettuina ja avaamattomina varmassa tallessa. 

Keskusvaalilautakunta laskee hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärän ja toteaa äänioikeusrekisteriin äänestäneiksi merkittyjen lukumäärän ja merkitsee lukumäärän pöytäkirjaan.

Lähetekirjeet tulee säilyttää äänestysalueittain lajiteltuna aakkosjärjestyksessä tai muutoin, jotta lähetekirje on tarvittaessa helposti löydettävissä. Määräajan 9.2.2024 klo 19.00 jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään avaamattomina huomioon ottamatta.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta tarkastaa saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat, joissa ei ole kuittausmerkintää tai kuittausmerkintä on tehty manuaalisesti. Keskusvaalilautakunta tekee tarvittavat merkinnät äänioikeusrekisteriin.

Päätös

Keskusvaalilautakunta tarkasti sapuneet kirjaamattomat ennakkoäänet ja teki seuraavat jälkikirjaukset äänioikeusrekisteriin:

  • kotiäänestysasiakirjat (2 kpl),
  • kirjeäänet (1 kpl)
  • manuaalisesti täytetyt lähetekirjeet (10 kpl)
  • Ulkomaan ennakkoäänet (4 kpl)

Lisäksi keskusvaalilautakunta hylkäsi yhden myöhässä saapuneen ulkomaan 1. kierroksen ennakkoäänen.