Keskusvaalilautakunta, kokous 7.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Esityslista on toimitettu 5.2.2023.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.