Keskusvaalilautakunta, kokous 9.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Ennakko- ja kirjeäänten tarkastus ja laskenta 2. kierros

MUODno-2023-317

Valmistelija

  • Saara Koivisto, saara.koivisto@muonio.fi

Perustelut

Vaalilain 63 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnalle saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksessa siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen kello 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään käsitellä.

Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään huomioon ottamatta niitä avaamatta.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta tarkistaa määräaikaan mennessä saapuneet ennakkoäänet ja tekee tarvittavat merkinnät ennakkoon äänestäneistä vaaliluetteloon ja äänioikeusrekisteriin.

Päätös

Keskusvaalilautakunta tarkasti määräaikaan mennessä saapuneet 901 ennakkoääntä. 

Kaikki äänet hyväksyttiin ja niistä tehtiin tarvittavat merkinnät äänioikeusrekisteriin ja 
vaaliluetteloon. 

Ennakkoäänet luovutettiin sinetöidyssä lähetyksessä kuljetukseen Lapin 
vaalipiiritoimikunnalle.