Kunnanhallitus, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Hallintosäännön päivittäminen

MUODno-2023-162

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessa 13.3.2023 § 71 hallintosäännön päivittämistä. 

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle päivitetyn hallintosäännön hyväksymistä ja että hallintosääntö astuu voimaan 1.4.2023 alkaen.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Kokouskäsittely

Keskustelun alussa Ismo Alatalo ehdotti, että kunnanhallituksen esittämiä kokouspalkkioita kohtuullistettaisiin, mutta ehdotusta ei kannatettu. Valtuutetut totesivat, että luottamuspalkkioiden osalta lähestytään naapurikuntien tasoa ja se nähtiin yleisesti hyvänä.

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Valtuusto hyväksyi hallintosäännön päivityksen 20.3.2023 § 5 ja se tuli voimaan 1.4.2023. Päätöksenteon yhteydessä todettiin, että Kuntaliiton malli hallintosäännöstä julkaistaan kevään aikana ja sen perusteella tullaan tekemään jälleen muutoksia.

Mallisääntö on ilmestynyt huhtikuussa ja sen mukaisesti hallintosääntöön on tehty seuraavia keskeisimpiä muutoksia

  • poistettu hyvinvointipalvelut ja -lautakunta
  • lisätty luku valmius- ja varautumissuunnittelusta
  • lisätty henkilöstöasioihin pykälä virkaan ottamisesta palvelussuhdetta koskevien uudelleenjärjestelyjen vuoksi

Esityslistan oheismateriaalina on hallintosäännön luonnos, jossa tehdyt muutokset on merkitty punaisella ja muuttuneet tai poistettavat määräykset on yliviivattu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle päivitetyn hallintosäännön hyväksymistä ja että se astuu voimaan 1.7.2023 alkaen.

Hallitus valtuuttaa hallintopalvelut tekemään asiakirjaan teknisiä korjauksia.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman pian sähköisesti. 

Kokouskäsittely

Hallitus keskusteli hallintosääntöpäivityksen sisältämistä muutoksista. 

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)