Kunnanhallitus, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Kunnanjohtajan katsaus

Perustelut

Kunnanjohtaja kävi katsauksessaan läpi mm. seuraavat asiat:

  • sivistyspalveluiden iltakoulu
  • kiinteistönkaupan purkaminen
  • asumisen pullonkaula
  • laajennetun johtoryhmän yli- tai lisätyötunnit, kertymien seuranta vuoden puolivälissä
  • ravitsemus- ja siisteyspalveluiden yhtiöittämisen tilanne.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Hallitus merkitsee kunnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)