Kunnanhallitus, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Lapin liiton perussopimuksen päivittäminen

MUODno-2023-227

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Lapin liitto on lähettänyt kuntiin oheisen kirjeen, jossa esitetään jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi Lapin liiton hallituksen esittämät muutokset perussopimukseen. Perussopimuksen muutostarpeita aiheuttavat pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueen järjestettäväksi sekä 1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) kuntien yhteistoimintaa koskevat säännökset. Kuntayhtymän perussopimus on saatettava kuntalain 56 §:n mukaiseksi vuoden 2023 loppuun mennessä.

Lapin kuntajohtajat ovat käsitelleet perussopimuksen muutosta kokouksessaan 21.4.2023 ja sopineet, että perussopimusluonnokseen tehdään muutos lukuun 8 Pelastustoimi (37 §) kuntien maksuosuuksien määräytymiseen pelastustoimen osalta. Ohessa on Lapin liiton hallituksen käsittely 27.2.2023 sekä luonnos kuntajohtajien kokouksessa käsitellystä perussopimuksesta, jossa näkyy esitetyt muutokset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Lapin liiton hallituksen ja Lapin kuntajohtajien muutosesitykset Lapin liiton perussopimukseen.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman pian sähköisesti. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)