Kunnanhallitus, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Muut asiat

Kokouskäsittely

Ennen varsinaista kokousta vt. sivistysjohtaja kävi kertomassa sivistyspalveluiden ajankohtaisista asioista ja valmistelujen tilanteesta.

 

Hallitus

  • antoi luvan virheen korjaamiseen pöytäkirjassa 24.4.2023 § 127,
  • valtuutti hallintojohtajan toimimaan maaseutusihteerin rekrytoinnissa elinvoimajohtajan sijaan (13.3.2023 § 88) sekä
  • sai tiedon valmiussuunnitelman päivittämisen tilanteesta. 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)