Kunnanhallitus, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 SuPerin edustus yhteistoimintaelimessä

MUODno-2023-231

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

SuPeri:n pääluottamusmies toimitti vuoden 2022 loppussa ilmoituksen, jossa hän ilmoitti luopuvansa Muonion kunnan yt-toimielimen edustuksesta, koska vuoden 2023 alusta uusi työnantaja on Lapin hyvinvointialue.

SuPer:in Muonion-Enontekiön ao ry 112 on toimittanut hallituksen 27.3.2023 pöytäkirjanotteen, jossa valtuutetaan puheenjohtaja Pirjo Rauhalan edustamaan KVTES/kuntaneuvottelijaksi yt-toimikuntaan. 

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että SuPer:ia yt-toimielimessä edustaa Muonion-Enontekiön ao ry 112:n puheenjohtaja Pirjo Rauhala. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

SuPer:in Muonion ja Enontekiön ao. ry. 112 hallitus on toimittanut uuden 25.4.2023 päivätyn pöytäkirjanotteen, jonka mukaan Eija Kumpurinne on nimetty edustamaan ammattiyhdistystä kunnan yt-toimielimessä Pirjo Rauhalan sijaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että Eija Kumpurinne edustaa SuPer:in jäseniä yhteistoimintaelimessä.  

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

yt-toimielin, asianosainen, palvelualueet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)