Kunnanhallitus, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Yhteistyöaloite

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, kohta 20