Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 189 Asiakirjoja tiedoksi

Valmistelija

 • Elli Rauhala, toimistosihteeri, elli.rauhala@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitukselle tiedoksi saapuneet ja tiedotettavat asiakirjat sekä ne lauta- ja toimikuntien pöytäkirjat, joiden päätöksiin ei enää ole mahdollista käyttää otto-oikeutta.

 1. Opetus- ja kulttuuriministeriö: Päätös (VN/33935/2021-OKM-4) opetus- ja kulttuuriministeriön täydennys opetus-ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun (1705/2009) 29 §:n lain mukaisiin esi- ja perusopetuksen yksikköhintoihin vuonna 2022 (MUODno-2022-4) 
 2. Lapin liitto: Hallituksen pöytäkirja 30.5.2022 
 3. Lapin liitto: Valtuuston pöytäkirja 27.6.2022 
 4. Lapin Jätehuolto kuntayhtymä: Yhtymähallituksen pöytäkirja 30.6.2022 
 5. Lapin Jätehuolto kuntayhtymä: Yhtymäkokouksen pöytäkirja 16.8.2022
 6. Sodankylän kunta: Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaoston pöytäkirja 4.8.2022 
 7. Elinvoimalautakunta: Pöytäkirja 28.6.2022 
 8. Hyvinvointilautakunta: Pöytäkirja 20.6.2022 
 9. Sivistyslautakunta: Pöytäkirja 15.6.2022
 10. Luonnonvarapäällkkö: Viranhaltijapäätös kutsutaksiliikennettä koskevan hankintapäätöksen itseoikaisu (MUODno-2021-543)

Ehdotus

Esittelijä

 • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen em. asiakirjat ja mahdollisesti kokouksessa annettavat lisäselostukset.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)