Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Ero kunnallisista luottamustehtävistä

MUODno-2022-245

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Ulla Kangosjärvi pyytää eroa kunnallisista luottamustehtävistä 1.10.2022 alkaen paikkakunnalta muuton vuoksi. Kangosjärvi on toiminut Kokoomuksen varavaltuutettuna, kunnanhallituksen varajäsenenä, elinvoimalautakunnan jäsenenä ja hyvinvointilautakunnan varajäsenenä.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä kesken toimikauden. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että se

  • merkitsee tiedoksi Ulla Kangosjärven eroilmoituksen ja
  • myöntää hänelle eron varavaltuutetun tehtävästä, kunnanhallituksen varajäsenyydestä, elinvoimalautakunnan jäsenyydestä ja hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)