Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 182 Irtisanoutuminen henkilöstöpäällikön virasta

MUODno-2022-338

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Matti Pinola on toimittanut irtisanoutumisilmoituksen henkilöstöpäällikön virasta ja palvelussuhde päättyy 4.9.2022. Pinola siirtyy Lapin liiton palvelukseen.

Hallintosäännön 54 §:n mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta toimitetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Matti Pinolan irtisanoutumisen henkilöstöpäällikön virasta 5.9.2022 alkaen.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

asianosainen, palkat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)