Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 190 Kunnanjohtajan katsaus

Perustelut

Kunnanjohtaja kävi katsauksessaan läpi mm. seuraavat asiat:

  • Kuntamarkkinoille 2022 osallistuminen
  • Lapin kunta- ja aluekehityspäiville 2022 osallistuminen
  • MRL-päivät 2022
  • TVA-työn eteneminen
  • Vesiosuuskunta Aarian tilanne
  • Metsäniityn taloudellisen loppuselvityksen tilanne, Adapteo Oy:n vastaus 24.6.2022

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Hallitus merkitsee kunnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Petteri Hirsikangas poistui tämän asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)