Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 186 LapIT Oy:n osakekauppaan liittyvä lunastuslausekkeen mukainen osakkeenomistajien kuuleminen

MUODno-2022-381

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

LapIT Oy on lähettänyt yhtiön osakkeenomistajille 29.6.2022 päivätyn sähköpostin, jossa pyydetään ilmoittamaan, käyttävätkö omistajat lunastusoikeuttaan liittyen yhtiössä tekeillä oleviin osakekauppoihin liittyen. Lunastusoikeuden käyttämisestä on ilmoitettava viimeistään 31.8.2022. Oulunkaaren kuntayhtymän kunnat (Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala) ovat valinneet LapIT Oy:n kumppanikseen tuottamaan kuntien tarvitsemat ICT-palvelut hyvinvointialuemuutoksen myötä.

Muodostaakseen LapIT Oy:n osakesopimuksen mukaisen in-house/sidosyksikkösuhteen Oulunkaaren kuntien kanssa, yhtiö tulee myymään yhden (1) osakkeen kullekin Oulunkaaren viidestä kunnasta. Tällä hetkellä LapIT Oy:n hallussa on kaksi (2) osaketta, joita yhtiön hallitus voi päätöksellään kohdistaa yhtiön toiminnan laajentumiseen uusissa omistaja-asiakkaissa. Mahdollistaakseen LapIT Oy:n osakeomistuksen laajenemisen Oulunkaaren kunnille, Rovaniemen kaupunki on kaupunginhallituksen kokouksessa 27.6.2022 päättänyt myydä viisi (5) osaketta LapIT Oy:lle, jotka yhtiö voi edelleen myydä Oulunkaaren kunnille. Rovaniemen kaupungin ja LapIT Oy:n välinen osakekauppa toteutetaan keväällä 2019 yhtiön arvon määrityksessä täsmennetyllä osakkeen hinnalla 9 375,00 euroa.

LapIT Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallitus on 29.6.2022 päättänyt käynnistää lunastuslausekkeen mukaisen kuulemismenettelyn, jonka mukaisesti yhtiön osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Lunastushinta on yhtiön edellisessä suunnatussa osake annissa tai vastaavassa omistusjärjestyksessä osakkeesta maksettu hinta. Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä. Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön osakkeenomistajilla on kaksi (2) kuukautta aikaa ilmoittaa kiinnostuksensa LapIT Oy:n ostamienosakkeiden lunastamiseksi. Lunastushinta on osakekaupassa käytettävä 9 375,00 euroa. Jos osakkeenomistajat eivät ilmoita määräajan sisällä kiinnostustaan lunastaa kohteena olevia osakkeita, nähdään lunastusmenettely päättyneeksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei Muonion kunta käytä lunastusoikeuttaan LapIT Oy:n 29.6.2022 ilmoituksen mukaisiin osakkeisiin.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

LapIT Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)