Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 192 Muut asiat

Kokouskäsittely

Ennen kokouksen alkua matkailupäällikkö Laura Hokajärvi selosti Muonion matkailuyhdistyksen mahdollista yhdistymistä Enontekiön matkailun kanssa.

Hallitus keskusteli lyhyesti mm.

  • yleisten teiden kunnosta
  • henkilöstöohjeista
  • työhyvinvoinnista
  • työsuojelusta
  • esimiestyöskentelystä

 

Jukka Korhonen poistui tämän asian käsitelyn aikana.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)