Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan lisäpykälillä työjärjestykseksi. 

Esityslistan toimittamisen 17.8.2022 jälkeen on lisätty

  • § 193 Vs. kunnanjohtajan vuosilomat 12.8. ja 19.8.2022
  • § 194 Kunnanjohtajan virkavapaan ja vuosiloman siajisuusajan palkat
  • § 195 Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteisen lastenvalvojan viran perustaminen
  • § 196 Talousarvion toteutuma 1.1.2022-30.6.2022

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen, mutta päätti käsitellä pykälät 177 ja 196 ennen 172 §:n käsittelyä.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)