Kunnanhallitus, kokous 23.11.2020

§ 247 Lausunto korkotukilainahakemuksesta ARA:lle

MUODno-2020-129

Valmistelija

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Koti Pohjoinen Oy (omistaja Rakennusliike Jouko Pesonen Oy) hakee ehdollisen varauksen saamista hankevalintaan ja korkotukilainan hyväksymispäätöstä (rahoituspäätöstä) vuokra-asuntojen rakentamiseksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta (ARA). Yhtiö hakee ARA:lta lyhytaikaista korkotukilainaa vuokratalohankkeelle (7 pientä asuntoa), hanke on tarkoitus aloittaa keväällä 2021 ja valmistua muuttokuntoon joulukuussa 2021. ARA hyväksyy korkotukilainoja mm. vuokratalojen uudisrakentamiseen kuntien puoltamille kohteille. Kunnan on annettava lausunto korkotukilainahakemuksista ja ilman kunnan puoltavaa lausuntoa hanke ei voi saada ehdollista varausta. Lausunnossa on otettava kantaa hankkeen soveltuvuuteen kunnan asuntokantaan ja asuntomarkkinatilanteeseen.

Muonio on elinvoimainen kunta. Kuntaliiton elinvoimaindikaattorimittauksessa Muonion tulos on ollut viimeiset pari vuotta positiivinen; tämä tarkoittaa sitä, että kunta on kehittynyt em. indikaattorin suhteessa paremmin kuin omassa maakunnassa keskimäärin tai paremmin kuin koko maassa. Indikaattori on yhdistetty muuttuja kunnan elinvoiman kannalta keskeisistä ulottuvuuksista: väestömuutos, työpaikkamuutos, verotulojen muutos, taloudellisen huoltosuhteen muutos ja koulutustason muutos. Lisäksi mm. elinvoiman keskeisenä mittarina pidettyä työpaikkaomavaraisuusastetta tarkasteltaessa voidaan todeta, että kunnassa on viimeisempien mittauksien mukaan em.  indikaattori osoittanut omavaraisuuden olevan yli 100 %, tähän tulokseen ylsi Suomessa vain 73 muuta kuntaa. Väestörakenne osoittaa, että kunnassa nuorten ja työikäisten osuus rakenteesta pysyy suhteellisen vahvana verrattuna yleiseen Lapin väestörakenne-ennusteeseen.

Tunturi-Lapin Kehitys ry toteutti 08/2019 kyselyn yhdessä Muonion ja Enontekiön kuntien kanssa asuntojen tarpeesta. Siitä kävi selville, että Muoniossa on tarvetta erityisesti pienikokoisille asunnoille. Niiden puute hidastaa tai jopa estää työllistymistä, koska työnantajilla tai kunnalla ei ole tarjota asumiseen ratkaisuja. Paikkakunnalla toimivia yrityksillä oli kyselyn mukaan valmiutta sitoutumaan asuntojen pitkäaikaiseen vuokraamiseen. Kunnalla on myös tarve erityisesti pienille asunnoille, koska mm. uuteen rakennettavaan palveluasumisyksikköön henkilöstöä rekrytoidaan lisää ja uusi palveluasumisyksikkö valmistuu jo huhti-toukokuussa 2021. Kunnalla ei ole omaa asuntotuotantoa ja nykyisten vuokra-asuntojen käyttöaste on korkea (100 %).   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus antaa ARA:lle seuraavan lausunnon: Koti Pohjoinen Oy:n hanke soveltuu erittäin hyvin kunnan asuntokantaan ja asuntomarkkinatilanteeseen. Hanke vastaa tiedossa olevaan asuntokysyntään ja tukee kasvavan, elinvoimaisen kunnan kehittämistavoitteita. Kunta puoltaa Koti Pohjoinen Oy:n hanketta.

Tiedoksi

ARA, Koti Pohjoinen Oy, tekninen osasto

Käsiteltävät asiat