Kunnanhallitus, kokous 23.11.2020

§ 233 Lisämäärärahan myöntäminen ruokahuollon tehtäväalueelle

MUODno-2020-121

Valmistelija

  • Merja Hietala, taloussihteeri, merja.hietala@muonio.fi

Perustelut

Teknisen lautakunnan alaisen ruokahuollon tehtäväalueen määrärahojen arvioidaan ylittyvän 100 000 euroa koronasta johtuvasta myyntituottojen ennakoitua pienemmästä toteutumisesta. 

Myyntituotot jäävät talousarviota pienemmiksi erityisesti perusopetuksen, lukion ja ammattikoulun kouluruokailun sekä perusterveydenhuollon ja hallintokuntien pienentyneiden tilausten johdosta. Menoja ei ole pystytty vastaavasti pienentämään, koska koronasta johtuen materia- ja henkilöstökustannukset ovat lisääntyneet tehostetun hygienian ja lisääntyneiden kotiin pakattujen aterioiden vuoksi.

Hallintosäännön 43 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 100 000 euroa lisämäärärahaa ruokahuollon tehtäväalueelle.    

Lisämäärärahat katetaan talousarviovuoden ylittyvillä tuloslaskelman vero- ja valtionosuustuloilla.


Käsiteltävät asiat