Kunnanhallitus, kokous 23.11.2020

§ 248 Maanvuokrasopimus Biowin Polar Oy

MUODno-2020-28

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Biowin Polar Oy esittää, että kunta vuokraa yhtiölle määräalan (n. 100 m2) hyvinvointikeskuksen ja Palvelukeskus Marjapaikan välittömästä läheisyydestä.

Alue tarvitaan kaukolämpölaitoksen varajärjestelmän sijoittamiseen varautumissuunnitelman mukaisesti. Varajärjestelmän tulee olla täysin erillään lämpölaitoksesta häiriöttömän lämmöntuottamisen turvaamiseksi esim. tulipalon sattuessa. Varajärjestelmä sijoitetaan konttiin ja se toimii öljyllä. Alueelle tehdään massanvaihto ja routaeristetty reunavahvisteinen laatta.

Hallintosäännön 44 §:n mukaan hallitus päättää asiat, jotka koskevat kiinteän omaisuuden vuokralle antamista valtuuston antamien ohjeiden mukaan.

Esityslistan oheismateriaalina toimitetaan piirustus määräalasta ja kuva lämpölaitoksen varajärjestelmästä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää vuokrata n. 100 m2:n määräalan Biowin Polar Oy:lle kaukolämpölaitoksen varajärjestelmää varten. Maanvuokrasopimus tehdään toistaiseksi, perusvuokra on 50 euroa/vuosi ja vuokran tarkistus sidotaan indeksiin. 

Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajan sopimaan tarkemmat vuokraehdot valtuuston päättämien periaatteiden mukaisesti.

Tiedoksi

Biowin Polar Oy, tekninen osasto

Käsiteltävät asiat