Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 178 Kunnanjohtajan katsaus

Perustelut

Kunnanjohtaja kävi katsauksessaan läpi seuraavia asioita

 • Kunnan maankäytön suunnittelu

 • Keskusteleva neuvottelu seurakunnan kanssa 11.8.2020

 • LSHP ja ensihoito kuntajohtajakokous 17.8.2020

 • Varautuminen koronaepidemiaan sekä näytteenotto

 • House of Laplandin omistajien kokous 18.8.2020

 • Biowin Oy:n hakemus maan vuokraamisesta, periaatepäätös sopimuksen valmistelusta

 • Kunnan somenäkyvyys ja osallistuminen FCG:n elämäntöitädokumenttiin

 • Kielan kuntoarvio

 • Työhyvinvointihankkeen eteneminen

 • Älyasuminen konseptin kehittäminen 

 • Kuntarakennelain muutos – lausunnonanto

 • Tunturi Lapin Kehitys ry ja neuvottelut Tunturi-Lapin kuntien kanssa

 • Kunnanhallituksen kokouspäivät loppuvuodelle

 • Tulevat tapahtumat: Kuntamarkkinat, kunnallisjohdon seminaari, valtakunnalliset yrittäjäpäivät, Lapin kunta- ja aluekehityspäivät

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Hallitus merkitsee kunnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös

Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat