Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Leader Tunturi-Lappi ry:n paikallisen kehittämisen ohjelmaan ja rahoitukseen osallistuminen

MUODno-2020-2

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Leader Tunturi-Lappi ry:n (LTL ry) esittää kunnalle maa- ja metsätalousministeriöltä haettavan ohjelmakauden 2021-2027 kuntarahaosuuden kattamista.

LTL ry on paikallinen toimintaryhmä, joka toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Toiminnan tavoitteena on säilyttää, luoda ja kehittää seutukunnan työpaikkoja ja palveluita sekä lisätä elinvoimaa toteuttamalla omia hankkeita ja rahoittamalla paikallisten pk-yritysten ja yleishyödyllisten tahojen hankkeita.

LTL ry on valmistelemassa paikallisen kehittämisen strategiaa tulevalle EU:n ohjelmakaudelle 2021-2027 Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) ohjeiden mukaisesti. Strategia valmistuu alkuvuodesta 2021 ja sitä valmistellaan osallistavissa työpajoissa paikallisten julkishallinnon edustajien, yrittäjien, asukkaiden sekä muiden sidosryhmien kanssa kuluvan syksyn aikana.

LTL ry:n rahoituskehys muodostuu EU:n, valtion ja toimintaryhmän alueen kuntien osuuksista. MMM edellyttää, että maaseuturahaston rahoitustoiminnassa kuntien osuus on 20 % julkisesta osuudesta. Kokonaisrahoituskehystä uudelle ohjelmakaudelle haetaan 7 milj. euroa, josta julkisen rahoituksen osuus on 65 % (4 550 000 euroa) ja yksityisen osuus 35 % (650 000 euroa). Ohjelmakausien väliselle siirtymäkaudelle myönnetään oma rahoitus, joka huomioidaan koko kehyksen määrässä.

Alueen kuntien rahoitusosuus jaetaan kuntien asukasluvun mukaisessa suhteessa Enontekiö 13 %, Kittilä 44,5 %, Kolari 26,5 % ja Muonio 16 %. Muonion kunnan osuus ohjelmakaudelta on 145 600 euroa eli 20 800 euroa vuodessa. Jos ministeriö myöntää rahoituksen haettua 7 milj. euroa pienempänä ja kuntien rahoitusosuus ylittää 20 % kehyksen julkisesta osuudesta, yli menevä osuus käytetään strategian toteuttamiseen muutoin koko seutukunnan hyväksi. Jos kuntien osuuksiin esitetään muutoksia, Muonion kunnan osuus on kuitenkin enintään 16 %.

LTL ry pyytää päätöstä kunnanhallitukselta 31.10.2020 ja valtuustolta 31.12.2020 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se sitoutuu paikalliseen  kehittämiseen Leader Tunturi-Lappi ry:n kautta 145 600 euron rahoitusosuudella ohjelmakaudelle 2021-2027. 

Päätös

 

Manu Friman ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi, hallintolaki 28 § 2 mom.) ja poistui kokouksesta.

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esteellisyys

  • Manu Friman

Tiedoksi

Leader Tunturi-Lappi ry, taloussihteeri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat