Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Maa-alueen varaaminen uuden paloaseman rakentamiselle

MUODno-2018-1

Valmistelija

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi
  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Valtuusto päätti 11.2.2019 § 5 ostaa maa-alueen, jolle oli alustavasti suunniteltu uuden paloaseman rakentamista. Tilan Pelastusasema (498-401-16-43) pinta-ala on n. 1 ha ja se sijaitsee valtatie 21:n varrella kirkonkylän läheisyydessä. Kunnanhallitus poisti kuitenkin suunnitellun investoinnin 2.12.2019 § 296 talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021-2023 käsittelyn yhteydessä. 

Lapin pelastuslaitos on toimittanut kuntaan 11.6.2020 kirjeen, jossa se pyytää vahvistusta siitä, että em. maa-alue on käytettävissä uuden paloaseman rakennuspaikaksi. Tavoitteena on, että kilpailutettu rakennuttaja joko ostaa tai vuokraa ko. maa-alueen ja Lapin pelastuslaitos tulee rakennettaviin tiloihin vuokralle. Vt. pelastusjohtaja korostaa, että hankkeen etenemisen kannalta on tärkeää, että pelastuslaitos saa kunnalta vahvistuksen kiinteistön varaamisesta tätä tarvetta varten.

Kunnalla ei ole omia suunnitelmia ko. tontin varalta. Turvallisuus on keskeinen kuntastrategian kulmakivi ja pelastuslaitos on aiemmin selvittänyt, että kuntaan tarvitaan uusi paloasema.

Hallitus päättää asiat, jotka koskevat kiinteän omaisuuden vuokraamista ja vuokralle antamista valtuuston antamien ohjeiden mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus vahvistaa Lapin pelastuslaitokselle, että kiinteistö Pelastuslaitos (498-401-16-43) on käytettävissä uuden paloaseman rakentamista varten.

Kunnanhallitus esittää erikseen valtuustolle hyväksyttäväksi ohjeistuksen mahdollisesta vuokraamisesta tai myynnistä.

Päätös

 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Lapin pelastuslaitos, tekninen osasto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat