Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 179 Muut asiat

Kokouskäsittely

 

Kunnanhallitus pyytää kiinnittämään huomiota tiedonkulkuun ja muistuttaa, että valtuusto on päättänyt, että kunnassa käytetään luottamustoiminnassa sähköisiä välineitä kokousmateriaalin välittämiseen ja ilmoitusmenettelyyn. 

Heikki Pöyskö poistui tämän asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat