Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Toimenpiteet koronaepidemian aiheuttamien rajoitusten purkamisessa

MUODno-2020-32

Valmistelija

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus 8.6.2020, 145 §

Poikkeusolot Suomessa jatkuvat edelleen. Kunnassa on toistaiseksi onnistuttu koronavirusepidemian hallitsemisessa erinomaisesti ja tavoitteena on edelleen sitoutuneesti hallituksen linjauksia noudattamalla pitää koronavirusepidemia otteessa. Hallituksen ja toimivaltaisten viranomaisten antamia ohjeita noudatetaan ja tilanteen kehittymistä seurataan tiiviisti.

Rajoitteiden asteittaista purkamista jatketaan ja kaikissa portaittain aukeavissa tiloissa, toimipisteissä ja toiminnoissa tehostetaan siivousta, ohjeistetaan käyttäjiä huolehtimaan hygieniasuosituksista ja valvotaan kokoontumisrajoitusten toteutumista. Kunnan tilojen ja laitteiden käyttäjiltä edellytetään vastuullista toimintaa mm. hygieniaohjeiden ja kokoontumisrajoitusten osalta. Tarpeen vaatiessa ohjeistuksia ja rajoituksia muutetaan. Kunta odottaa lisätietoja ja -ohjeita käytännön toimista, rajoitusten purkamisten käytännönjärjestelyihin liittyviä tietoja ja ohjeita täydennetään sen mukaan.

Rajoitusten osittaisten purkamisen tilanne kunnassa 26.5.2020:

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Marjapaikan ja Ojusniityn yksiköissä on sallittu vierailut 22.5.2020 alkaen. Ohjeistus voi muuttua, jos koronatilanne muuttuu.

 • Ohjeistus vierailuihin: 
  • vierailujen ajankohta sovitaan henkilökunnan kanssa
  • huolehditaan hyvästä käsihygieniasta
  • vierailujen aikana käytetään suunenäsuojusta sekä vierailija että asukas
  • turvaväliä noudatetaan
  • yksi vieras päivässä
  • vierailijalla ei saa olla lieviäkään ylähengitystieoireita.

 

Yksiköiden sisällä rajoitustoimia ei toistaiseksi pureta, mikä tarkoittaa mm. kokoontumisrajoitusten säilymistä. Työntekijät eivät vaihda työpistettä yksiköstä toiseen ja henkilökunta työskentelee suunenäsuojusta käyttäen.

Siivousta on tehostettu koko epidemian ajan lisätyllä henkilöstöresurssilla.

Jos asukkaan vointi huononee äkillisesti tai kyseessä on saattohoitotilanne, vierailujen toteuttaminen arvioidaan tapauskohtaisesti.

 Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa.
Kunta järjestää myös kesän ajan ruoka-, päivittäistavara- ja lääkekuljetukset yli 70-vuotiaille ja muille karanteenia vastaavissa olosuhteissa oleville kotiin, mikäli henkilöllä ei ole omia sosiaalisia kontakteja tätä tekemään.

Vierailut Karpalossa tehdään ulkona ja näistä sovitaan henkilökunnan kanssa. Vierailuissa noudatetaan samoja suoja- ja hygieniaperiaatteita kuin Marjapaikassa ja Ojusniityssä. 
Naalo avaa toimintansa 3.8.2020 alkaen, heinäkuu on lomakuukausi. Kehitysvammaohjaaja järjestää yksilöllisempää viriketoimintaa kesäkuussa Naalon asiakkaille sopien Karpalossa ja kotona asuvien kanssa aikatauluista.

Sivistys

Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus

 • Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Varhaiskasvatuksen osalta huoltajia tiedotetaan Daisyn kautta.
 • Peruskoulu siirtyi lähiopetukseen 14.5.2020 ja koulutyö jatkuu opetussuunnitelman mukaisesti. Perusopetuksen suunnittelu ja toteuttaminen perustuvat lainsäädäntöön, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen opetussuunnitelmaan.

 

Lukio, ammattioppilaitos ja vapaa sivistystyö

 • Lukio ja ammattioppilaitos Lappia jatkavat etäopetusta ja -opiskelua lukuvuoden loppuun asti. Opiskelijoita ohjeistetaan kuten tähänkin asti. Ylioppilasjuhlat järjestetään syyslukukaudella.
 • Kansalaisopiston kurssitoiminta on jäänyt kesätauolle.

 

Vapaa-ajan toiminta

 • Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen kielletään hallituksen linjauksen mukaisesti 31.7.2020 asti. Näin ollen myöskään Muoniossa ei tulla järjestämään suuria yleisötilaisuuksia kesän aikana ja pienemmissäkin julkisissa kokoontumisissa (kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumat, rajatut sisä- ja ulkotilat) noudatetaan 50 hengen kokoontumisrajoitusta. Turvallisuudesta pidetään huolta rajaamalla asiakasmääriä, huolehtimalla turvaetäisyyksistä ja noudattamalla hygieniaohjeita.
 • Tilanne arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä.

 

Kirjasto ja kulttuuri

 • 8.5.2020 alkaen on aloitettu kirjojen uloslainaus
 • 1.6.2020 alkaen kirjastotoiminta aukeaa normaalisti.
 • Yhteispohjoismaisen kirjastoauton osalta odotetaan toimivaltaisen viranomaisen lisäohjetta, koska kirjastoautomme toiminnassa tulee huomioida myös Ruotsin ja Norjan viranomaislinjaukset. Kirjastoauto aloittaa toiminnan 1.6.2020 alkaen Muoniossa ja Enontekiöllä.
 • Kotiseutumuseo aukeaa 22.6. ja kulttuuritoimi pyrkii järjestämään kesällä kulttuuritarjontaa ulkoilmassa kokoontumisrajoitusten ja muiden viranomaissuositusten puitteissa. Aukioloajoista ja kulttuuritarjonnasta tiedotetaan myöhemmin lisää.

 

Nuoriso

 • Nuorisotoimen kerhot on alustavasti siirretty syyslomalla pidettäväksi. Nuorisotoimi järjestää ulkona järjestettäviä kesäkerhoja lapsille ja nuorille.
 • Nuorisotila Tippala aukeaa 1.6.2020 kesän aukioloaikoja noudattaen.

 

Liikunta

 • Talviulkoilureittien ylläpito on lopetettu talvikauden 2019 – 2020 osalta.
 • Liikuntasali ja kuntosali avataan 1.6.2020 alkaen hallitusti. Molemmat liikuntatilat toimivat 1.6. alkaen ajanvarauksella fyysisten kontaktien välttämiseksi ja puhtaanapitoa tehostetaan.
 • Liikuntasalivuoroja voi hakea 18.5.2020 mennessä ja kuntosalin ajanvarausjärjestelyistä tiedotetaan lisää myöhemmin.

 

Kyläpirtti

 • Kyläpirtin varaukset astuvat voimaan 1.6. alkaen kuitenkin siten, että varauksia voi tehdä ainoastaan alle 50 osallistujan tilaisuuksille.

 

Työpaja

 • Muonion työpajan toiminta käynnistyy 1.6.2020 alkaen. Työpajan kirpputori on siirtynyt kesätauolle ja pysyy näin ollen kiinni.
 • Torstaitoritoiminta aloitetaan 25.6.2020 alkaen.

 

Muut kunnan palvelut

 • Etätyösuositus jatkuu toistaiseksi ja kunnan henkilöstö tekee etätöitä edelleen mahdollisimman paljon. Vain välttämättömät työtehtävät hoidetaan paikan päällä, muilta osin työtehtävien hoitamisessa käytetään etäyhteyksiä, puhelinta ja sähköpostia.
 • Kotimaan virkamatkoissa käytetään tarkkaa harkintaa, ulkomaan virkamatkoja ei toistaiseksi tehdä. Suositusta arvioidaan uudelleen kesän jälkeen.
 • Etätyösuosituksen noudattaminen vaikuttaa kunnanviraston aukioloaikoihin. Kunnanvirastolla voi asioida ajanvarauksella ja asiakaspalvelulle avataan ovet 3.8.2020 tai kunnes toisin ilmoitetaan.
 • Toimielinten kokouksissa suositaan sähköistä kokouskäytäntöä mahdollisuuksien mukaan.

 

Ravintoloiden toiminta ja kunnan keskuskeittiö

 • Ravitsemisliikkeiden asteittainen avaaminen aloitetaan 1.6.2020 edellyttäen, että nyt tehtävien rajoitusten purkamisen vaikutukset ja myöhempi yleinen epidemiologinen tilannearvio sitä tukevat.
 • Kunnan jakelukeittiö rinnastetaan ravintolaan, jolloin sen on toiminnassaan huomioitava samat säädökset kuin ravintoloiden. Em. säädöksien mukaiset toimenpiteet on tehtävä, joka tarkoittaa mm. linjastojen tarkastelua, suojapleksien asettamista ja mm. henkilöstömitoituksen tarkastamista.

Ehdotus kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ajankohtaisen koronarajoituksien purkamisen tilanteen ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet.

Kunnanhallitus päättää, että:

 • Etätyösuositus jatkuu kunnassa toistaiseksi. 
 • Kunnanvirastolla asiointi tapahtuu vain ajanvarauksella 3.8.2020 asti tai kunnes toisin ilmoitetaan.
 • Kunta järjestää kesän ajan ruoka-, päivittäistavara- ja lääkekuljetukset yli 70-vuotiaille ja muille karanteenia vastaavissa olosuhteissa oleville kotiin, mikäli henkilöllä ei ole omia sosiaalisia kontakteja tätä tekemään.

Päätös

Petteri Hirsikangas poistui tämän asian käsittelyn aikana.

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

__

Kunnanhallitus 24.8.2020

Koronatilannetta seurataan tiiviisti oman kunnan lisäksi ympäristökunnissa ja naapurimaissa. Kaikissa toiminnoissa ja ohjeistuksissa huomioidaan valtioneuvoston, THL:n ja AVI:n suositukset.

Tällä hetkellä tilanne on rauhallinen ja varautumisen toimenpiteitä on ylläpidetty, tehostettu ja tarkistettu.

Kunnanjohtaja käy kokouksessa läpi kunnan yksiköiden koronavarautumisen tilannekuvan sekä henkilöstön ohjeistuksen.                  

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää, että:

Vähävaraisille kuntalaisille jaetaan kangasmaskit, jotka hankitaan paikallisilta yrittäjiltä. Maskien hankinta ja jakamisen koordinointi hoidetaan sosiaalitoimen ja työpajan kautta. Kokonaishankinnan arvioidaan olevan alle 4 000 euroa.

Yhteispohjoismainen kirjastoauto kiertää 24.8.2020 alkaen myös Ruotsin puolella uloslainaus-periaatteella.

Päätös

 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Tiedoksi

henkilöstö, sivistysosasto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat