Kunnanhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 197 Kunnanjohtajan katsaus

Perustelut

Kunnanjohtaja kävi katsauksessaan läpi mm. seuraavat asiat:

 1. Esittelyssä liiketoimintacase
 2. Kihlangin koulun myyminen ja tarjouksen hyväksyminen/hylkääminen
 3. Älyasuminen
 4. Rakennusvalvonnan yhteistyön jatkaminen Sodankylän kunnan kanssa – sopimuskausi kaksi vuotta
 5. Kunnan työhyvinvointihankkeen ajankohtainen tilanne
 6. Talousarviovalmistelun tilanne
 7. Koronavarautuminen sekä ohjeistus (mm. sairauspoissaoloilmoituskäytäntö), matkailuelinkeinon tilanne
 8. Kunta- ja aluekehittämispäivät 2020
 9. Kunnan osallistuminen Väylänvarren kesäteatteriin
 10. Kuntastrategian päivittäminen - prosessikuvaus
 11. Lapin sairaanhoitopiirin järjestämän ensihoidon suunnitellut palvelutason ja kustannusten jakoperusteiden muutokset

Päätös

Hallitus merkitsi kunnanjohtajan katsauksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)