Kunnanhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Äänestysaluejako 2023 alkaen

MUODno-2022-234

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueiden pinta-alasta tai asukasmäärästä ei vaalilaissa ole tarkempia määräyksiä. Äänestysalueista päättää valtuusto.

Vaalilain 8§ 2 momentin mukaan valtuuston päätös äänestysalueista tulee voimaan kalenterivuoden alussa, jos päätös on tehty ja siitä on ilmoitettu Digi- ja väestötietovirastolle (DVV) viimeistään edellisen vuoden elokuussa.

Valtuusto päätti 25.2.2008, että kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Ennakkoäänestys on kahdessa edellisessä vaalissa järjestetty viidessä sivukylässä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan äänestysaluejako säilytetään entisellään. Kunta muodostaa siten yhden äänestysalueen.

 

Lisäksi hallitus lähettää DVV:n 20.5.2022 kirjeen keskusvaalilautakunnalle tiedoksi.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän esityksen.

Tiedoksi

keskusvaalilautakunta, valtuusto