Kunnanhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Asiakirjoja tiedoksi

Valmistelija

  • Elli Rauhala, toimistosihteeri, elli.rauhala@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitukselle tiedoksi saapuneet ja tiedotettavat asiakirjat sekä ne lauta- ja toimikuntien pöytäkirjat, joiden päätöksiin ei enää ole mahdollista käyttää otto-oikeutta.

  1. Lapin Jätehuolto kuntayhtymä: Yhtymäkokouksen pöytäkirja 17.5.2022
  2. Elinvoimapalvelut: Matkailun välittömät tulo- ja työllisyysvaikutukset Tunturi-Lapissa vuonna 2020 (MUODno-2022-229)

Ehdotus

Esittelijä

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen em. asiakirjat ja mahdollisesti kokouksessa annettavat lisäselostukset.

 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän esityksen.