Kunnanhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Hallintopalveluiden toimistosihteerin tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistus

MUODno-2022-228

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Hallintopalveluissa on ollut poikkeava henkilöstö- ja tehtävätilanne syksystä 2021 alkaen. Kunnanjohtaja jäi virkavapaalle ja sen perusteella suunniteltiin sijaisuusjärjestelyjä siten, että hallintojohtajan toimiessa kunnanjohtajan ja henkilöstöpäällikön hallintojohtajan sijaisena henkilöstöpäällikön tehtävää palkattaisiin hoitamaan määräaikaisesti hallinto- ja henkilöstösuunnittelija. Tehtävä oli haettavana, mutta sitä ei saatu täytettyä, koska siihen valittu henkilö ei ottanut lopulta tehtävää vastaan. Poikkeukselliset työ- ja tehtäväjärjestelyt ja henkilöstövaje hallinnossa jatkuvat koko vuoden 2022 ajan, koska mm. kunnanjohtaja on virkavapaalla heinä-elokuun sekä mahdollisesti loppuvuodesta kuukauden ja sijaisuusjärjestelyt tehdään nykyisen mukaisesti.

Vs. hallintojohtajan tehtävänkuvaa muutettiin vuoden vaihteessa mm. niin, että kunnanhallituksen ja valtuuston kokousasiakirjoista, pöytäkirjanpidosta ja täytäntöönpanosta vastaa pääasiassa hallinnon toimistosihteeri. Vs. hallintojohtaja on ollut virkavapaalla 03/2022 alkaen ja sen myötä mm. asianhallinnan suunnittelun ja ylläpidon tehtäviä on merkittävästi siirtynyt hallinnon toimistosihteerille. Tehtäväalueen työmäärän tasaamiseksi ja hallitsemiseksi palkattiin määräaikainen toimistosihteeri n. 1,5 kuukaudeksi huhti-toukokuussa. Hallinnon toimistosihteerien esimies on hallintojohtaja.

Hallintoa tulee loppuvuoden osalta merkittävästi työllistämään mm. TVA-työ, hallituksen, valtuuston ja yt-toimikunnan päätöksenteko mm. hyvinvointialueen käynnistymisen vuoksi, sinne siirtyvän ja kuntaan jäävän henkilöstön osalta sekä sivistyksen organisaatiouudistus. Tämän perusteella osa hallinnon toimistosihteerille siirtyneistä tehtävistä tulee pysymään hänellä loppuvuoden ajan samankaltaisina, muuttuneina tai uusia tehtäviä siirtyy hänen vastuulleen.

KVTES 10 §:n mukaan mikäli viranhaltijan tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan tehtävien muutosajankohdasta lukien, jos tehtävä on vaativampi. Tehtävien muuttuessa ja työmäärän lisääntyessä samankaltaisia ratkaisuja on tehty mm. 2019 ja 2021. Kunnassa on käynnissä TVA-työ, joka perusteella henkilöstön tehtäväkohtaiset palkkaukset tarkistetaan, mutta tässä vaiheessa hallinnon toimistosihteerin muuttuneet tehtävät eivät ole pysyviä, vaan poikkeuksellisesta henkilöstötilanteesta johtuvia.

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää, että hallinnon toimistosihteeri ********* maksetaan tehtäväkohtaiseen palkkaan 350 euron lisä kuukaudessa määräaikaisesti 1.1.2022-31.12.2022 tehtävän vaativuuden lisääntymisen ja lisätehtävien perusteella.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esteellisyys

  • ********* (hallintolaki 28.1 §)

Kokouskäsittely

********* poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi ja sihteerinä toimi vs. kunnanjohtaja.

Tiedoksi

asianosainen, palkat