Kunnanhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista

Perustelut

Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajat antavat suulliset raportit kokouksista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Hallitus merkitsee toimielin- ja kokousedustajien raportit tiedoksi.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän esityksen.