Kunnanhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 LISÄPYKÄLÄ: Aloite/Kunnallisen viemäröinnin rakentaminen Koskenrannalle (lisäpykälä)

MUODno-2022-244

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Koskenrannan kylätoimikunta on 27.11.2013 toimittanut aloitteen kunnallisen viemäröinnin toteuttamiseksi Koskenrannalle, Harrinivasta Joukkoharjuun.

Valtuusto päätti 9.12.2013, että lisätään vuosien 2014–2016 taloussuunnitelmaan maininta viemäriverkon laajentamisesta Äijäkoskelle vuonna 2017. Tekninen lautakunta totesi 17.12.2013, että liittymismaksutulot eivät riitä hankkeen rahoittamiseen. Hanke on sisältynyt taloussuunnitelmaan vuodesta 2016 alkaen, mutta sitä ei ole toteutettu.

Lapin ELY-keskus myönsi 11.11.2021 kunnalle vesihuollon kehittämissuunnitelman laatimiseen tukea 132 500 euroa. Hankkeeseen liittyvät osatehtävät koostuvat vesihuoltolaitoksen suuntaviivojen määrittämisestä, toiminta-alueiden päivittämisestä, verkoston kuntokartoituksesta sekä rakennussuunnitelmatasoisen saneeraussuunnitelman ja possutussuunnitelman laatimisesta kriittisimmille alueille ja linjoille. Suunnittelualueet tarkentuvat, kun verkosto saadaan tarkemitattua ja tutkittua.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa otettaneen kantaa myös verkoston laajentamiseen Koskenrannalle.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kylätoimikunnan aloite kunnallisen viemäröinnin toteuttamiseksi Koskenrannalle todetaan aloitteena loppuunkäsitellyksi. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.