Kunnanhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 LISÄPYKÄLÄ: Aloitteet/Latumaksut ja reittien hoitomaksut Muonion Paanat ry (lisäpykälä)

MUODno-2014-1

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Muonion Paanat ry on toimittanut esitykset 

  • 28.11.2012 pakollisen hoitomaksun käyttöönotosta kelkkareiteillä
  • 10.2.2014 vapaaehtoisen latu- ja kelkkareittimaksun käyttöönotosta.

Reittien kokonaisuus on ollut ennen hallintosääntöuudistusta 1.8.2021 sivistyslautakunnan tehtävä. Lautakunta on käsitellyt kokouksissaan 16.10.2014 ja 4.2.2015 tehtyjä esityksiä. Kunnanhallitus ei ole käsitellyt em. esityksiä. 

Hallintosäännön uudistuksen myötä vastuu ulkoilureiteistä on siirtynyt elinvoimalautakuntaan. Myös toimintamallia ja rahoitusta ollaan muuttamassa oleellisesti, parhaillaan on käynnissä mm. kilpailutus reittien talvikunnossapidon urakasta vuosille 2022–2026. 

Keskustelu reittien ylläpidon rahoituspohjan laajentamiseksi jatkuu reittityöryhmässä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Muonion Paanat ry:n esitykset katsotaan loppuunkäsitellyiksi. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Muonion Paanat ry, elinvoimapalvelut, reittivastaava