Kunnanhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 LISÄPYKÄLÄ: Kuntalaisaloite/uimahalli (lisäpykälä)

MUODno-2018-12

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merikki Lappi, sivistysjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Perustelut

Teknisen osaston lausuntopyyntö:

Kuntalaisilta on tullut aloite uimahallin rakentamiseksi Muonioon. Aloitteen on allekirjoittanut 250 henkilöä.

Kyetäkseen selvittämään uimahallista mahdollisesti aiheutuvat rakennus ja käyttökustannukset tulisi teknisen osaston saada enemmän tietoa siitä, minkälaista hallia tavoitellaan. Käyttäjäryhmiltä tulee saada tieto
esim. altaiden määrästä, koosta ja monikäyttöisyydestä, jolloin allas/altaat olisivat käytettävissä mahdollisimman monille käyttäjäryhmille. Tällä tiedolla pyritään löytämään mahdollisimman tehokas yksikkökoko, jolla palvelu pystyttäisiin tarkoituksenmukaisesti tuottamaan.

Uimahallit ovat erittäin teknisiä laitoksia ja hallin puhtaus sekä ilman ja veden laatu ovat tarkasti säänneltyjä. Tämä vaatii henkilökunnalta muista rakennuksista poiketen enemmän erityisosaamista ja enemmän
työaikaa mikä vaikuttaa suoraan uimahallin käyttökustannuksiin. Uimahallin monikäyttöisyyden ja allasmäärän kasvaessa, henkilökunnalta vaadittava osaamisen tarve lisääntyy.

Muonion kokoisessa kunnassa uimahalli tulisi olemaan verovaroin ylläpidettävä palvelu. Pääsymaksua ei voi nostaa niin korkeaksi, että se kattaisi edes käyttökustannukset rakentamis- ja korjauskustannuksista
puhumattakaan. Uimahallin tulot koostuvat ainoastaan sisäisistä ja ulkoisista pääsylipputuloista, joten tulovirtaa arvioitaessa pitäisi kyetä arvioimaan uimahallin käyttöaste.

Kuntalaisten omaehtoista uimahallin käyttömäärää on vaikea arvioida, koska siihen vaikuttaa mm. pääsylipun hinta, uimahallin sijainti ja kuntalaisen taloudellinen tilanne. Kunnan oman palvelutuotannon tarve ja
sitä kautta saatavat tulot ovat kuitenkin selvitettävissä; koulut, päiväkodit, vanhuspalvelut ja muut sosiaali- ja terveyspalvelut ovat arvioitavissa ao. palvelua tuottavilta yksiköiltä.

Tekninen osasto pyytää sosiaali-, sivistys- ja elinkeinolautakunnalta lausuntoa uimahallin tarpeista toiminnan ja asiakasryhmien näkökulmasta sekä arvioita uimahallin käyttäjämääristä ja hallinto-osastoa selvittämään Levin kylpylään myytyjen lippujen määrän vuositasolla 31.5.2021 mennessä. Pyydämme kirjaamaan lausuntoon myös toiminnan ja käyttöarvion perusteet tulevaa päätöksentekoa varten.

Ehdotus

Esittelijä

Merikki Lappi, sivistysjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Lautakunta päättää esittää lausuntonaan seuraavaa:

Oloksen uimahallin sulkeuduttua sisäuinti on ollut mahdollista lähimmillään Levillä. Kunnan kautta on saanut Levin kylpylään listahintaa edullisempia lippuja. Oloksen ja Levin kylpylälipun hankkineiden kävijämäärät eivät ole vertailukelpoisia keskenään, sillä yksi kertakäynti Levillä uimassa on isolle perheelle samanhintaista kuin Oloksella oli aikanaan vuosikortti. Kunnan tietoon tulleet uintikäynnit ovat vähentyneet.

Uimahalli voi käsittää mitä tahansa elämyskylpylästä vaatimattomaan altaaseen ja näillä on osin eri käyttäjäryhmät. Sivistystoimen peruspalveluiden kannalta näemme tärkeimpinä uimataidon saavuttamisen ja terveysliikunnan mahdollistamisen vedessä mm. jumpaten, vesijuosten ja kuntouttaen. Näiden toteuttamiseen riittää suhteellisen pieni allas (4 rataa, pituus 15 m), jossa on korkeussäädettävä pohja ja allasnosturi. Vesi elementtinä mahdollistaa kuntoliikunnan myös henkilöille, joille muu liikunta on vaikeaa tai mahdotonta. Säännönmukaisuus on näille erityisryhmille erityisen tärkeää. Tästä muodostuvaa säästöä on vaikea arvioida. Kuntouimarille mieluisa altaan pituus on vähintään 20 metriä. Yksittäisen altaan ja uimahallin välinen ero näyttäytyy koon lisäksi myös henkilöstön määrässä. Allaskäytössä turvallisuus ja valvonta ovat ryhmänvetäjän vastuulla. Uimahallissa taas pitää olla henkilökunta erikseen uimavalvontaa varten.

Perusopetuksessa nykyinen käytäntö käydä uimassa Levillä aiheutttaa kustannuksina matkat, uimamaksun ja kokonaisen koulupäivän jokaista uintikertaa kohti. Tämän takia oppilaat käyvät uimassa esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa alakoulun aikana. Vuosiluokan koko on keskimäärin noin 20 oppilasta. Nyt epidemia- aikana uiminen on peruttu kokonaan. Viimeksi uimassa on käyty marraskuussa 2019. Uinti on ainoa yksittäinen laji, jonka harjoittelu on määritelty perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Meillä käytössä oleva käyntimäärä ei tuota riittävää uimataitoa kaikille oppilaille. Tehokkaana uimaan oppimisen kannalta on todettu tiivis uimaopetusjakso, jossa käydään muutaman viikon aikana uimaopetuksessa vähintään 5 kertaa.

Lautakunta pitää uimamahdollisuutta Muoniossa tarpeellisena, mutta odottaa teknisen toimen arvioivan kokonaistaloudellisuutta ja palvelurakennetta.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Perustelut

Tekninen toimisto on pyytänyt 10.3.2021 lausuntoa uimahallin rakentamisesta Muonioon.

Kuntalaisilta on tullut aloite uimahallin rakentamiseksi Muonioon. Aloitteen on allekirjoittanut 250 henkilöä.Kyetäkseen selvittämään uimahallista mahdollisesti aiheutuvat rakennus- ja käyttökustannukset tulisi teknisen osaston saada enemmän tietoa siitä, minkälaista hallia tavoitellaan. Käyttäjäryhmiltä tulee saada tieto esim. altaiden määrästä, koosta ja monikäyttöisyydestä, jolloin allas/altaat olisivat käytettävissä mahdollisimman monille käyttäjäryhmille. Tällä tiedolla pyritään löytämään mahdollisimman tehokas yksikkökoko, jolla palvelu pystyttäisiin tarkoituksenmukaisesti tuottamaan. Uimahallit ovat erittäin teknisiä laitoksia ja hallin puhtaus sekä ilman ja veden laatu ovat tarkasti säänneltyjä. Tämä vaatii henkilökunnalta muista rakennuksista poiketen enemmän erityisosaamista ja enemmän työaikaa mikä vaikuttaa suoraan uimahallin käyttökustannuksiin. Uimahallin monikäyttöisyyden ja allasmäärän kasvaessa, henkilökunnalta vaadittava osaamisen tarve lisääntyy. Muonion kokoisessa kunnassa uimahalli tulisi olemaan verovaroin ylläpidettävä palvelu. Pääsymaksua ei voi nostaa niin korkeaksi, että se kattaisi edes käyttökustannukset rakentamis- ja korjauskustannuksista puhumattakaan. Uimahallin tulot koostuvat ainoastaan sisäisistä ja ulkoisista pääsylipputuloista, joten tulovirtaa arvioitaessa pitäisi kyetä arvioimaan uimahallin käyttöaste. Kuntalaisten omaehtoista uimahallin käyttömäärää on vaikea arvioida, koska siihen vaikuttaa mm. pääsylipun hinta, uimahallin sijainti ja kuntalaisen taloudellinen tilanne. Kunnan oman palvelutuotannon tarve ja sitä kautta saatavat tulot ovat kuitenkin selvitettävissä; koulut, päiväkodit, vanhuspalvelut ja muut sosiaali- ja terveyspalvelut ovat arvioitavissa ao. palvelua tuottavilta yksiköiltä. Tekninen osasto pyytää sosiaali-, sivistys- ja elinkeinolautakunnalta lausuntoa uimahallin tarpeista toiminnan ja asiakasryhmien näkökulmasta sekä arvioita uimahallin käyttäjämääristä ja hallinto-osastoa selvittämään Levin kylpylään myytyjen lippujen määrän vuositasolla 31.5.2021 mennessä. Pyydämme kirjaamaan lausuntoon myös toiminnan ja käyttöarvion perusteet tulevaa päätöksentekoa varten.

Ehdotus

Esittelijä

Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden uimahallin käyttäjämäärien arvioiminen on haasteellista. Muoniosta käydään vuosittain 80–120 kertaa Kittilässä Kelan kustantamassa allasterapiassa. Lisäksi vakuutusyhtiöiden korvaama allasterapia toteutetaan Kittilässä. Sosiaalilautakunta ei lausunnossaan ota kantaa uimahallin rahoitukseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaista esimerkiksi fyysisestä vammasta toipuvat ja kehitysvammaiset kuntoutusta tarvitsevat hyötyisivät uimahallista. Se voisi myös edistää työhyvinvointia, koska tuki- ja liikuntaelinongelmat ovat toiseksi suurin työelämästä poisjäämisen syy. Uimahallista hyötyjiä olisivat tuki- ja liikuntaelinongelmista kärsivien ja niistä kuntoutuvien lisäksi muun muassa rintasyövästä kuntoutuvat. Uimahalli mahdollistaisi kuntouttavaa toimintaa myös erilaisille ryhmille, mm. ikäihmisille ja lonkka- ja polvileikkauksesta toipuville. Myös koululaiset ja opiskelijat olisivat merkittävä asiakasryhmä.

Uimahalli laajentaisi kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia eri vuodenaikoina ja edistäisi yleistä hyvinvointia tarjoamalla virkistystoimintaa niin kunto- kuin muillekin vapaa-ajan uimareille ja perheille. Uimahalli myös edistäisi yleisen uimataidon harjaannuttamista ja osaltaan ehkäisisi hukkumiskuolemia. Lisäksi se voisi palvella myös enontekiöläisiä kuntoutujia ja kuntalaisia sekä muualta tulevia matkailijoita.

Päätös

Lautakunta hvyäksyi ehdotuksen.

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Sivistys-  ja sosiaalilautakunta ovat käsitelleet vuonna 2021 teknisen toimen (elinvoimapalvelut) pyydettyä lausuntoa uimahallin rakentamiseksi kuntaan. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Elinvoimapalvelut jatkaa asian käsittelyä mm. saatujen lausuntojen perusteella. 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toteaa kuntalaisaloitteen uimahallin saamiseksi kuntaan loppuunkäsitellyksi aloitteena. 

 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.