Kunnanhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 LISÄPYKÄLÄ: Valtuustoaloite/Lapin Urheiluopistosäätiö sr jäsenyys (lisäpykälä)

MUODno-2017-4

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Valtuustoaloitteessa 30.10.2017 esitetään selvitettäväksi, onko kunnan kuuluminen Lapin Urheiluopistosäätiöön tarkoituksenmukaista ja jos ei ole, siitä eroaminen.

Lapin Urheiluopistosäätiön sr sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on tukea ja edistää urheilu- ja liikuntakasvatustyötä ensisijassa Pohjois-Suomen tarpeita silmällä pitäen, mutta myös koko maata käsittävästi niillä liikunnan aloilla, joiden harjoittamiseen Pohjois-Suomessa on erityisen hyvät edellytykset.

Säätiön valtuuskuntaan kuuluu 34 varsinaista jäsentä, joista 17 on Lapin kuntia tai kaupunkeja. Lisäksi jäseninä on mm. urheiluseuroja.

Kunta ei maksa säätiölle mitään eikä säätiö maksa valtuuskunnan jäsenille kokouspalkkioita. Kunnan nimeämän edustuksen kustannukseksi tulee mahdolliset matkakorvaukset. Valtuuskunta kokoontuu vuosittain ja esim. vuoden toimintakertomuksen 2020 mukaan säätiöllä ei ollut varsinaista toimintaa. Säätiön hallituksessa on 2021 ollut Osmo Pähti (pj), Matti Vaajoensuu (vpj), Markku Kangas, Suvi Nampajärvi ja Jaana Koskela. Valtuuskunnan puheenjohtaja oli Leena Jääskeläinen ja varapuheenjohtaja Osmo Pähti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy selvityksen ja päättää, että aloite ei aiheuta toimenpiteitä. 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.