Kunnanhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Muut asiat

Päätös

Hallitus keskusteli lyhyesti Metsäniityn loppuselvityksestä ja tulevasta ensilumen palaverista.