Kunnanhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Esityslistan 25.5.2022 toimittamisen jälkeen listalle on lisätty:

§ 131 Muonion kuntakeskustan osayleiskaava
§ 132 Kuntalaisaloite/uimahalli
§ 133 Valtuustoaloite/Lapin Urheiluopistosäätiö sr jäsenyys
§ 134 Aloitteet/Latumaksut ja reittien hoitomaksut Muonion Paanat ry
§ 135 Aloite/Kunnallisen viemäröinnin rakentaminen Koskenrannalle
§ 136 Aloite/Kunnan vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittäminen
§ 137 KEVA Työelämän kehittämisrahan hakeminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan lisäpykälillä työjärjestykseksi.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän esityksen.