Kunnanhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Valtuustoaloite tiestön kunnostamisesta

MUODno-2022-219

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Valtuuston kokouksessa 16.5.2022 luovutettiin 16 valtuutetun allekirjoittama aloite asemakaava-alueen tiestön kunnostamiseksi. 

Aloitteessa todetaan, että tiestön, kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien kunto on huono asemakaava-alueella. Aloitteen allekirjoittajat esittävät, että elinvoimatoimi korjaa pikaisesti pahimmat vauriopaikat. Valtuutetut edellyttävät kunnostus- ja korjaussuunnitelmaa ja lisäksi tulee ottaa yhteyttä ELY-keskukseen kevyen liikenteen väylistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja ohjaa sen elinvoimalautakunnalle. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän esityksen.

Tiedoksi

elinvoimalautakunta