Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 264 Asiakirjoja tiedoksi

Perustelut

Kunnanhallitukselle tiedoksi saapuneet ja tiedotettavat asiakirjat sekä ne lauta- ja toimikuntien pöytäkirjat, joiden päätöksiin ei enää ole mahdollista käyttää otto-oikeutta.

 1. Opetushallitus 17.6.2021: Päätös (76/910/2021) vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2021, myönnetään 1.500,- (MUODno-2021-195)
 2. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2.8.2021: Päätös (VN/27874/2020-OKM-6) opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2021 (MUODno-2020-63)
 3. Digi- ja väestötietovirasto 22.6.2021: Äänestysaluejaon muuttaminen vuodelle 2022 ja siitä ilmoittaminen digi- ja väestötietovirastolle
 4. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus19.8.2021: Päätös (LAPELY/4126/2017) ympäristösuojelulain 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskevan ilmoituksen hyväksynnästä (Protecno Ky)
 5. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: Pöytäkirja 3.6.2021
 6. Lapin liitto 9.6.2021: Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040
 7. Lapin liitto 6.7.2021: Päätös (EURA2014/10401/09 02 01 01/2020/LL) Oikealla kehittämisreitillä-hanke, myönnetään 32.396,93 (MUODno-2020-24)
 8. Lapin liitto: Pöytäkirja 7.6.2021
 9. Kolarin kunta 16.6.2021: Päätös (166661) Luonnontuotealan Kasvukoordinaattori-hankkeelle, myönnetään 238.435,20 (Kolari hallinnoi, Muonio mukana rahoitusosuudella)
 10. Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaosto: Pöytäkirja 15.6.2021
 11. Elinkeinolautakunta: Pöytäkirja 15.6.2021
 12. Sivistyslautakunta: Pöytäkirja 23.6.2021
 13. Sosiaalilautakunta: Pöytäkirja 16.6.2021
 14. Sosiaalilautakunta: Pöytäkirja 21.7.2021
 15. Tekninen lautakunta: Pöytäkirja 1.7.2021

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen em. asiakirjat ja mahdollisesti kokouksessa annettavat lisäselostukset.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)