Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 253 Esitysten tekeminen Kolpeneen palvelukeskuksen ky:n vuoden 2022 talousarviota varten

MUODno-2021-375

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä on pyytänyt jäsenkuntien hallituksilta esityksiä vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman laatimista varten 17.9.2021 mennessä.

Tulevan talousarvion suunnittelu perustuu yhtymävaltuuston 13.11.2020 hyväksymään vuoden 2021 talousarvioon sekä vuoden 2020 tilinpäätökseen. Kuntayhtymän tilikauden 2020 tulos muodostui 10 723 euroa ylijäämäiseksi. Kuntayhtymän toimintatuotot toteutuivat 105,1% %:sesti ja toimintakulut 105,4 %:sesti suhteessa talousarvioon. Investointien toteuma oli 4 128 880 euroa ja toteutumisaste 134 %. Investointien pääkohteina olivat pitkäaikaisen kuntoutuksen yksikkö Luoto ja monivammaisten tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka rakennettiin Koivuojankadulle Rovaniemelle.

Vs. hyvinvointijohtaja on laatinut Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle lausunnon talousarvion 2022 ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman laatimista varten.

Lausunto on oheismateriaalina. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalin mukaisen lausunnon Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän talousarvion 2022 ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman laatimista varten. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Tiedoksi

Kolpeneen palvelukeskuken kuntayhtymä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)