Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 245 Kunnanhallituksen kokoukset

MUODno-2021-435

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Hallintosäännön mukaan 15. luvun määräyksiä kokousmenettelyistä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielinten kokouksissa (123 §).

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä (hallintosääntö 127 §).

Kunnanhallituksen varsinaisia kokouksia on edellisellä valtuustokaudella pidetty pääsääntöisesti kerran kuukaudessa (kuukauden neljäs maanantai) klo 15 alkaen kunnantalon valtuustosalissa. Kokoukseen on ollut mahdollista osallistua etäyhteydellä toukokuusta 2020 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää pitää varsinaiset kokouksensa pääsääntöisesti kuukauden neljäntenä maanantaina klo 15 alkaen kunnantalon valtuustosalissa. Kokouksiin voi olla mahdollista osallistua etäyhteydellä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen muutoin, mutta päätti, että kokoukset alkavat klo 16.  

Kokouskäsittely

Keskustelun aikana Sakari Silén esitti, että hallituksen kokoukset alkavat klo 16. Matti Myllykangas kannatti esitystä. 

Tiedoksi

palvelualueet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)